8859: Scarra as Katarina vs Ekko Mid - S7 Ranked Gameplay

8 months ago