8875: Dyrus as Renekton vs Irelia Top - S7 Ranked Gameplay

12 months ago