9236: Scarra as Katarina vs Ekko Mid - S8 Preseason Ranked Gameplay

8 months ago