FULL AP DYR TOP VS IRELIA | 1800 DAMAGE TO THEIR NEXUS PER AUTO!!!! - Trick2G

3 months ago